ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένη τον Σεπτέμβρη η βιομηχανική παραγωγή

Μειωμένη τον Σεπτέμβρη η βιομηχανική παραγωγή

Μείωση της τάξης του 1,7 παρουσιάζει η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, ενώ η ίδια μείωση παρατηρήθηκε και στην παραγωγή μεταποιητικών βιομηχανιών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε 1,7% τον Σεπτέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2010, έναντι μείωσης 10,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2010 προς το 2009.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 8,8%,

β. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,7%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (25,1%), ειδών ένδυσης (29,3%), εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων (26,6%), μη μεταλλικών ορυκτών (13%) και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (32,4%),

γ. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 5,5%, και

δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 2,6%.

Μείωση κατά 7,7% εξάλλου παρουσίασε ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2011, συγκριτικά με τον με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010, έναντι μείωσης 5,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2010 προς το 2009.