Μεγάλη βελτίωση μεγεθών στον όμιλο Μυτιληναίου

Μεγάλη βελτίωση μεγεθών στον όμιλο Μυτιληναίου

Ο όμιλος Μυτιληναίου ανακοίνωσε σημαντική βελτίωση μεγεθών σε σχέση με την περσινή περίοδο για το 9μηνο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου του 2011.

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1,13 δις. Έναντι 732 εκατ. που ήταν πέρυσι, δηλαδή άνοδος +56%, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 164,6 εκατ. από 119,6 εκατ. και τα καθαρά κέρδη ήταν 46,1 εκατ. έναντι 42,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011.