Η Κομισιόν προτείνει δημοσιονομική «κατοχή» για ευρωομόλογα

Η Κομισιόν προτείνει δημοσιονομική «κατοχή» για ευρωομόλογα

Ευρωομόλογα χωρίς δημοσιονομική παρέμβαση γίνεται? Για την Κομισιόν είναι απαραίτητο συμπλήρωμα για να διασφαλίζεται ότι οι χώρες της ευρωζώνης δεν θα παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλουν στην μείωση του δανεισμού τους.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν παρουσίασε ένα προσχέδιο κανονισμών που θα της επιτρέψει να εξετάσει έως τα μέσα Οκτωβρίου τα προσχέδια των προϋπολογισμών των χωρών της ευρωζώνης και να ζητήσει να γίνουν αναθεωρήσεις, εάν δεν συμβαδίζουν με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Η Κομισιόν προτείνει επίσης οι προϋπολογισμοί να καταρτίζονται βάσει ανεξάρτητων προβλέψεων.

Ο δεύτερος κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία νομικής βάσης για την στενότερη επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων σε χώρες οι οποίες είτε λαμβάνουν ήδη οικονομική βοήθεια από την ευρωζώνη, είτε αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπίες.

"Για να επιστρέψουν σε τροχιά ανάπτυξης, οι χώρες-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεών τους για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και να ενστερνιστούν την ολοκλήρωση της ευρωζώνης", είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο.

Όταν τεθεί σε εφαρμογή ο στενότερος έλεγχος της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών της ευρωζώνης, οι 17 χώρες-μέλη θα μπορούν να δανείζονται από την αγορά μέσω κοινών "ομολόγων σταθερότητας".

Στις προτάσεις της, η Κομισιόν περιγράφει τρεις βασικές επιλογές για τα κοινά ομόλογα που θα εκδοθούν χωρίς να προκρίνει κάποια ως καλύτερη.

"Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια για την έκδοση ομολόγων σταθερότητας θα είναι εφικτή και θεμιτή μόνο εάν υπάρξει ταυτόχρονα ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας", αναφέρεται στην ανακοίνωση.