Τρ. Πειραιώς: Ζημιές 287 εκατ. ευρώ χωρίς το PSI

Τρ. Πειραιώς: Ζημιές 287 εκατ. ευρώ χωρίς το PSI

Τα αποτελέσματα της ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς για το 9μηνο του 2011.

Η τράπεζα κατέγραψε ζημιές ύψους 287 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένης μάλιστα της επίπτωσης από το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων η οποία εκτιμάται από την εταιρία στα 865 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στον υπερδιπλασιασμό των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα 909 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 402 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Παράλληλα, η Πειραιώς ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών εσόδων τόκων κατά 4% στα 916 εκατ. ευρώ.