ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλά τα έσοδα από την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Χαμηλά τα έσοδα από την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η οικονομική κρίση και οι ασάφειες του νόμου, διατηρούν χαμηλό τον αριθμό των πολιτών που  έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα.

Ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν εισαχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) έφτασε τις 117.000.

Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί από παράβολα και πρόστιμα περίπου 45,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα συνολικά αναμενόμενα έσοδα από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα φτάνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ.

Η πρόβλεψη στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής ήταν έσοδα 600 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2011.

Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι «με βάση τους ρυθμούς προόδου της συμμετοχής των πολιτών στη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος εισπράξεων μέσα στο 2011».

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΤΕΕ, το μέσο ύψος προστίμου είναι περίπου 7.500 ευρώ και το μέσο ύψος παραβόλου περίπου 800 ευρώ. Η μέση επιφάνεια ανά δήλωση είναι 57 τ.μ. κύριων χώρων και 27 τ.μ. βοηθητικών χώρων.

Από το σύνολο των φακέλων που έχουν κατατεθεί οι 65.413 βρίσκονται στην πρώτη φάση της διαδικασίας, δηλαδή έχει γίνει η αυτοψία του αυθαιρέτου από τον μηχανικό και έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά τα πρώτα στοιχεία.

Άλλες 30.075 υποθέσεις έχουν λάβει τον «μοναδικό αριθμό αυθαίρετου» και έχει πληρωθεί το παράβολο. Επίσης για 11.233 ιδιοκτήτες οι δόσεις του προστίμου έχουν αρχίσει να «τρέχουν», ενώ σε 10.809 περιπτώσεις έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011.