ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα της Ελλάδος: Διεύρυνση της ψαλίδας επιτοκίων τον Αύγουστο

Τράπεζα της Ελλάδος: Διεύρυνση της ψαλίδας επιτοκίων τον Αύγουστο

Κατά 0,18% διευρύνθηκε το άνοιγμα της "ψαλίδας" μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων τον Αύγουστο και διαμορφώθηκε στο 4,12%, καθώς κινήθηκαν σε διαφορετική κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 0,07% έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,71%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,83%.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά, με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος, μειώθηκε περαιτέρω κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,19%.
Στο σκέλος των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,64%.
Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,16%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,56%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης στο 5,72%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 76 μονάδες βάσης στο 5,07% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 76 μονάδες βάσης στο 4,70%.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 33 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,39%.