ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΚΤ: Αξιολόγηση των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

ΕΚΤ: Αξιολόγηση των μοντέλων που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης είναι πιο ανθεκτικές σήμερα από ό,τι ήταν πριν από την κρίση, αλλά η χαμηλή κερδοφορία τους δημιουργεί τον κίνδυνο ανάληψης υπερβολικών κινδύνων, δήλωσε η Ζαμπίνε Λαουτενσλέγκερ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σε ομιλία της σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη.

«Η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων (των τραπεζών) είναι τώρα ένα από τα κύρια σημεία προσοχής. Πρέπει να προειδοποιούμε (τις τράπεζες) να μην εισέρχονται στον πειρασμό να αυξάνουν τα κέρδη τους με την ανάληψη πολύ μεγάλων κινδύνων», δήλωσε η Λαουτενσλέγκερ, που είναι και αντιπρόεδρος του μηχανισμού εποπτείας των τραπεζών.

«Η υπέρμετρη αναζήτηση αποδόσεων θα μπορούσε εύκολα να οδηγήσει σε νέα προβλήματα για τις ίδιες τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν αποτελεί μία καθαρά υποθετική ανησυχία» σε ένα πλαίσιο όπου η χαμηλή κερδοφορία συνυπάρχει με άφθονη ρευστότητα και υψηλό ανταγωνισμό.

Η Λαουτενσλέγκερ τόνισε ότι ένα άλλο σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων από τις τράπεζες είναι τα εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό τους, με βάση το οποίο προκύπτουν οι κεφαλαιακές τους ανάγκες.

«Τα επόμενα τρία χρόνια, θα διεξάγουμε μία στοχευμένη αξιολόγηση αυτών των εσωτερικών μοντέλων για να διασφαλίσουμε συνεπή αποτελέσματα των μοντέλων και να περιορίσουμε αδικαιολόγητες διακυμάνσεις στον υπολογισμό του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού», σημείωσε.

Με την έρευνα μας, πρόσθεσε, θα αποκτήσουμε μία σε βάθος γνώση των εσωτερικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, καθώς και για τους κανόνες τους και τις καλύτερες πρακτικές. «Η έρευνά μας θα είναι ασφαλώς ένα τεράστιο έργο - μόνο το 2017 θα διεξάγουμε περισσότερες από 100 αξιολογήσεις, με την κάθε μία από αυτές να καλύπτει τρία έως τέσσερα μοντέλα», δήλωσε.

Αναφερόμενη στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η κεντρική τραπεζίτης τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να το αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα. «Ως εποπτική Αρχή, μπορούμε να βοηθήσουμε τις τράπεζες, σημειώνοντας τις καλύτερες πρακτικές και διασφαλίζοντας την εφαρμογή τους», είπε, προσθέτοντας:

«Σήμερα, κλείνουμε τη δημόσια διαβούλευση για την οδηγία μας στις τράπεζες αναφορικά με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η οδηγία αυτή έχει τη μορφή συστάσεων στις τράπεζες και αναφέρει μία σειρά καλύτερων πρακτικών που έχουμε διαπιστώσει. Περιγράφει τις εποπτικές προσδοκίες μας και χρησιμεύει ως βάση για να αξιολογούν οι επόπτες την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες».