ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπογράφεται η σύμβαση για το ΣΜΑ στον Ελαιώνα

Υπογράφεται η σύμβαση για το ΣΜΑ στον Ελαιώνα

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αθηναίων προχωρά ο ΕΔΣΝΑ με στόχο την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Ελαιώνα, ο οποίος προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Η απόφαση για την κατασκευή του ΣΜΑ εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου.

Ο σταθμός θα γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ΕΔΣΝΑ και αναθέτουσα αρχή θα είναι ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος θα αναλάβει την χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Με την κατασκευή του έργου θα επιτευχθεί μείωση του λειτουργικού κόστους, εξοικονόμηση πόρων και σημαντική μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των Δήμων που θα εξυπηρετούνται και κατ’ επέκταση των κατοίκων των εν λόγω περιοχών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση ο ΣΜΑ θα εξυπηρετεί τον Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Αιγάλεω. Σε έκτακτες περιπτώσεις, με απόφαση του ΕΔΣΝΑ, ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων θα εξυπηρετεί – εκτός των Δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω – και απορριμματοφόρα των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας-Αγ. Ι Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου.

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 13,8 εκ. €.