ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Διδυμοτείχου: 14 θέσεις εργασίας

Δήμος Διδυμοτείχου: 14 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών συνολικού αριθμού δώδεκα ατόμων Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δήμο Διδυμοτείχου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΝΠΔΔ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 25/10/2013.