ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Σύσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Η πορεία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών ετέθη στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Παντελή Τζωρτζάκη.

Στη σύσκεψη, που έγινε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΔΙΑΣ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι μετέχοντες αποφάσισαν να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και να γίνουν όλες οι ενέργειες για τη θεσμοθέτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου του 2012.

Επίσης, εξετάστηκαν τρόποι για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή υπογραφή από πολίτες και επιχειρήσεις, η ανάγκη παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ένταξή τους στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.