Ανάκληση της επιστράτευσης ζητεί η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Ανάκληση της επιστράτευσης ζητεί η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η πραξικοπηματική επιβολή του -στρατιωτικού χαρακτήρα- μέτρου της επιστράτευσης στους απεργούς εργαζομένους του ΜΕΤΡΟ,  αποτελεί ευθεία επίθεση ενάντια στη συνταγματική νομιμότητα» και την ίδια τη δημοκρατία», ενώ επαναλαμβάνεται ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

 Κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατικό «κατήφορο» της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι το μέτρο της επιστράτευσης των απεργών εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ παραβιάζει απροκάλυπτα το Σύνταγμα της χώρας, «κουρελιάζοντας» τις διατάξεις του άρθρου 22, παραγρ. 4: «Oπoιαδήπoτε μoρφή αναγκαστικής εργασίας απαγoρεύεται. Eιδικoί νόμoι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πoλέμoυ ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Xώρας ή επείγoυσας κoινωνικής ανάγκης από θεoμηνία ή ανάγκης πoυ μπoρεί να θέσει σε κίνδυνo τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την πρoσφoρά πρoσωπικής εργασίας στoυς oργανισμoύς τoπικής αυτoδιoίκησης για την ικανoπoίηση τoπικών αναγκών.»

 Με στρατιωτικού τύπου μεθοδεύσεις, επιστρατεύσεις, εκβιασμούς και αυταρχισμό δεν επιλύονται τα εργασιακά προβλήματα, υπογραμμίζουν και ζητούν την άμεση ανάκληση της επιστράτευσης των εργαζομένων.