ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού ΑΟ για τα γενέθλια του Συλλόγου

Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού ΑΟ για τα γενέθλια του Συλλόγου
Απόσπασμα από το ιστορικό βίντεο του ΠΑΟ
Παναθηναϊκός ΑΟ - YouTube Channel

Ένα τρομερό βίντεο, με ιστορική χροιά και μεγάλες μορφές του Συλλόγου, δημιούργησε ο Παναθηναϊκός ΑΟ για τα γενέθλιά του...

Σαν σήμερα το 1908, ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Στη συμπλήρωση των 111 χρόνων ιστορίας, ο Σύλλογος Μεγάλος γιορτάζει και η διοίκηση του ΑΟ που έχει βάλει σε νέες βάσεις τον όμιλο με στόχο την επιστροφή του εκεί που του αρμόζει, δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό βίντεο. Σε αυτό πρωταγωνιστούν εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού, που θα δείτε παρακάτω, ενώ στο κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία.

Αναλυτικά: «Στις 3 Φεβρουαρίου του 1908 ο Γιώργος Καλαφάτης και τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη του «τριφυλλιού πραγματοποίησαν τη πρώτη τους συνέλευση. Ο τόπος που «γεννήθηκε» ο Παναθηναϊκός ήταν στο Πεδίον του Άρεως στο ύψος του Πολυγώνου.

Το έγγραφο του ΣΕΓΑΣ που αναφερόταν στην ίδρυση του μεγαλύτερου ελληνικού σωματείου ανέφερε «Ούτος ιδρύθη την 3ηνΦεβρουαρίου 1908 υπ” αθλητών της Ποδοσφαιρίσεως και γνωστών φιλάθλων, ταχέως δε κατώρθωσε να καταλάβη επίζηλον μεταξύ των Ποδοσφαιρικών Συλλόγων θέσιν εργαζόμενος πάντοτε υπέρ της ως οίον τε ευρυτέρας διαδόσεως της παιδίας ταύτης και της εν γένει ιδέας του αθλητισμού».

Οι ιδρυτές του Παναθηναϊκού απέστειλαν έγγραφο ΚΑΙ προς τον Πανελλήνιο που γνωστοποιούσαν τη δημιουργία της νέας ομάδας όπου έγραφε «Μετά χαράς ανακοινούμεν Υμίν την ίδρυσιν του «Ποδοσφαιρικού Ομίλου». Η ευρεία διάδοσις ην εσχάτως έλαβεν η παιδία της Ποδοσφαιρίσεως, ο ενθουσιασμός μεθ” όν εγένετο δεκτή παρά τοις αθληταίς εν γένει και ιδία παρά τη μαθητική νεολαία, το ενδιαφέρον καθ” όλου υπέρ πάσιν εγείρει, πάντα διαδηλούσι την πρωτεύουσαν θέσι ην η Ποδοσφαίρισις έχει καταλάβη εν τη αθλητική κινήσει».

Στην επέτειο των 111 χρόνων του Παναθηναϊκού ο Σύλλογος δημιούργησε ένα βίντεο με τις θρυλικές μορφές των Αριστείδη Καμάρα, Φραγκίσκου Αλβέρτη και Σωτήρη Πανταλέων. Οι τρεις τους διαβάζουν απόσπασμα από τον σπουδαίο λόγο του τεράστιου Μιχάλη Παπάζογλου στη Γ.Σ. του 1948 , του ιστορικού γενικού γραμματέα του τριφυλλιού, που η μοίρα το έφερε να φύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1960.

«O Παναθηναϊκός αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια μεγάλη οικογένεια, πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μίας ειδικής νοοτροπίας. Συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρουν υπό μιαν λίαν ιδιότροπον σκέψιν. Ημείς οι οποίοι εζήσαμεν και ηνδρώθημεν επί μίαν τεσσαρακονταετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μιάν ενδόμυχον μεταξύ μας αγάπην, εκτίμησιν, υποχρέωσιν.

Όλοι έχομεν την γνώμην και την ακράδαντον πεποίθησιν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία πραγματικά μεγάλη ιδέα, που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας, που θα ζη πάντα. Τα μέλη, οι αθληταί, τα συμβούλια παρέρχονται και αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός, όμως, θα παραμένη επί γενεάς γενεών εις την Αιωνιότητα».

Το ιστορικό βίντεο για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο