«Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ πρέπει να αποφευχθεί με κάθε στόχος»

«Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ πρέπει να αποφευχθεί με κάθε στόχος»

Επικεφαλής IIF στον «Εθνικό Κήρυκα»

Σχόλιο: Μονίμως… στην Εντατική