Να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος των χρεών

Να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος των χρεών

Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι

Σχόλιο: Ξεκάθαρη θέση… πονοκέφαλος για τους δανειστές!