Η Ελλάδα έτοιμη να αλλάξει βιβλίο

Η Ελλάδα έτοιμη να αλλάξει βιβλίο

Στην εκδήλωση της ευρωομάδας της Αριστεράς GUE/NGL

Σχόλιο: Το θέμα είναι να αλλάξει το περιεχόμενο…