Συνεχής η μάχη για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Συνεχής η μάχη για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Κατά τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Απάτης

Σχόλιο: Εκ του αποτελέσματος θα κριθείτε…