Στηρίζουμε τον Γ. Μπουτάρη

Στηρίζουμε τον Γ. Μπουτάρη

Κατά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Σχόλιο: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι…