Ξανθός: Ευρωπαϊκή συνεργασία και για τις ελλείψεις φαρμάκων

Ξανθός: Ευρωπαϊκή συνεργασία και για τις ελλείψεις φαρμάκων
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε το θέμα της φαρμακευτικής πολιτικής για ένα ακόμα Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση των υπουργών στη Σόφια, τη Δευτέρα (23/04/2018), διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο. Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, είναι κοινά αποδεκτή από τους υπουργούς η κριτική στις μη βιώσιμες –για τα συστήματα υγείας- τιμές των νέων φαρμάκων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, υπάρχουν πρωτοβουλίες εθελοντικής συνεργασίας κρατών-μελών, οι οποίες κάνουν τα πρώτα τους βήματα (όπως η «Συμμαχία της Βαλέτα») και έχει ωριμάσει η ιδέα της επεξεργασίας κοινών απαντήσεων σε επίπεδο ΕΕ στα κρίσιμα προβλήματα της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας των φαρμάκων.

Κρίσιμο βήμα χαρακτήρισε ο κ. Ξανθός τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (HTA) -για τον οποίο έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις στην Κομισιόν. «Στο πεδίο της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, "εργαλεία" όπως το HTA είναι σε θέση να παράσχουν αξιοποιήσιμα δεδομένα, αξιόπιστη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ορθολογική κατανομή των δημόσιων πόρων. Η επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης, κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, συνιστά κρίσιμο βήμα ενιαίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των χωρών και των κοινωνιών της Ευρώπης απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία. Το βήμα αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με ενίσχυση του διαλόγου για αλλαγές στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, με περισσότερη διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης (R&D), με νέα μοντέλα αποζημίωσης ειδικά των θεραπειών υψηλού κόστους» τόνισε ο Έλληνας υπουργός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση στην Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό ΗΤΑ αφορά μόνο την αξιολόγηση των κλινικών αποτελεσμάτων των νέων φαρμάκων και όχι τη διαπραγμάτευση τιμών. «Οι ευρωπαϊκές συνεργασίες μπορούν να διασφαλίσουν όχι μόνο την εγγυημένη κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των χωρών μας, αλλά και να εδραιώσουν μια διαφανή και αμοιβαία επωφελή σχέση με τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της έγκαιρης πρόσβασης των νέων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά» πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκή συνεργασία πρότεινε ο Ανδρέας Ξανθός και για το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων. Όπως είπε, οι ελλείψεις είναι πολυπαραγοντικές (προβλήματα στην παραγωγή και διάθεση, παράλληλες εξαγωγές, απροθυμία εταιρειών να καλύψουν χώρες με μικρό πληθυσμό ή χαμηλό περιθώριο κέρδους) και οδηγούν σε σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών ή στη συνέχεια της φαρμακευτικής τους αγωγής. Η δημιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενός ενιαίου συστήματος αναφοράς και ανάλυσης των ελλείψεων, θα ενίσχυε την προβλεψιμότητα και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Με τον τρόπο αυτό, κατά τον υπουργό Υγείας θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα του εκάστοτε φαρμάκου στα εθνικά συστήματα υγείας.

PHOTO GALLERY