Πολάκης: Για πρώτη φορά ταμειακό πλεόνασμα στα νοσοκομεία

Πολάκης: Για πρώτη φορά ταμειακό πλεόνασμα στα νοσοκομεία

Τα πρώτα επίσημα οικονομικά στοιχεία για το 2016, από αναφορές της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του υπουργείου Υγείας και τις Διευθύνσεις Οικονομικών των νοσοκομείων, έδωσε στη δημοσιότητα ο Παύλος Πολάκης, συγκρίνοντάς τα με αυτά του 2015.

Με βάση την αποτύπωση στο Σύστημα Συλλογής Στατιστικών Δεδομένων Μονάδων Υγείας, στις 31/12/2015 οι εκκρεμείς υποχρεώσεις νοσοκομείων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών ήταν 1.206.941.720 ευρώ, εκ των οποίων 855.020.000 ευρώ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και 351.921.720 ανεξόφλητες υποχρεώσεις (οφειλές μικρότερες των 90 ημερών).

Το ταμειακό διαθέσιμο ήταν 379.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 108.000.000 ευρώ δεσμευμένα για άλλους σκοπούς, όπως εφημερίες, δικαστικές αποφάσεις, έργα κλπ. και 271.000.000 ευρώ διαθέσιμα για πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών.

Καθαρή θέση: Ταμειακό διαθέσιμο – υποχρεώσεις = 271.000.000 - 1.206.941.720 = -935.941.720 ευρώ
935.941.720 ευρώ ΧΡΕΟΣ

Στις 31/12/2016 η εικόνα ήταν η εξής:

- Εκκρεμείς υποχρεώσεις νοσοκομείων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 720.220.763 ευρώ, εκ των οποίων 382.538.757 ευρώ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και 337.682.006 ανεξόφλητες υποχρεώσεις (οφειλές μικρότερες των 90 ημερών).

- Ταμειακό διαθέσιμο 894.448.158 ευρώ, εκ των οποίων 138.507.358 ευρώ δεσμευμένα για άλλους σκοπούς, όπως εφημερίες, δικαστικές αποφάσεις, έργα κ.λπ.

- Ταμειακό διαθέσιμο για πληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 755.940.800 ευρώ.

Καθαρή θέση: Ταμειακό διαθέσιμο – υποχρεώσεις = 755.940.800 – 720.220.763 = 35.720.037 ευρώ
35.720.037 ευρώ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ.

«Για Πρώτη Φορά (Αριστερά) στην Ιστορία του Ελληνικού Κράτους από τη Μεταπολίτευση. Συνεχίζεται...» σημειώνει ο Παύλος Πολάκης.