ΥΓΕΙΑ

Γιατροί του ΕΣΥ με ιδιωτικό ιατρείο – Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

γιατροί ΕΣΥ
Σαρωτικές αλλαγές στα νοσοκομεία
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, το οποίο φέρνει μεγάλες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των ιατρών ΕΣΥ.

Εκτός από τη δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μονάδες του ΕΣΥ που δίδεται σε ιδιώτες γιατρούς, το αντίστροφο θα ισχύσει και για τους μόνιμους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, υπό προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι νοσοκομειακοί γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία, θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν περιορισμένα ιδιωτικό έργο ή να παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι τώρα, η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ επισύρει ποινή μέχρι και οριστικής παύσης. Στο σχέδιο νόμου «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» προβλέπεται ότι «κατ΄εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας, η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, δύο φορές την εβδομάδα, μετά από απόφαση του Διοικητή ή Προέδρου του νοσοκομείου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα το είδος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις της απασχόλησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, καθώς και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και την ανάκλησή της».

Οι γιατροί του ΕΣΥ, δηλαδή θα μπορούν για δύο φορές την εβδομάδα να ασκούν ιδιωτικό έργο, είτε σε δικό τους ιατρείο είτε σε ιδιωτική κλινική, διαγνωστικό κέντρο κλπ.

Ειδικά για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, προβλέπεται η δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας του είναι η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, εκτός των ημερών εφημερίας.

Τέλος, το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές ή μονάδες ή εργαστήρια νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από το φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ).

Διαβάστε επίσης:

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ - Αλλάζει η ιατρική εκπαίδευση

Έξαρση ιώσεων στη Θεσσαλονίκη και αυξημένα κρούσματα κορονοϊού