ΥΓΕΙΑ

350.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύματα ανακοπής εκτός νοσοκομείου ετησίως

350.000 Ευρωπαίοι πέφτουν θύματα ανακοπής εκτός νοσοκομείου ετησίως

Την επιβίωση μπορεί να αυξήσει κατά 2-3 φορές η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η οποία, ωστόσο, εφαρμόζεται μόλις σε 1 από τις 5 περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής.

Τα ποσοστά εφαρμογής ΚΑΡΠΑ από παρευρισκόμενους σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής ποικίλλουν σημαντικά - από πολύ χαμηλά (Ισπανία 12%, Γερμανία 15%) μέχρι πολύ υψηλά (Ολλανδία 61%, Σουηδία 59%). Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μικρότερα ποσοστά.

Τα πραγματικά ποσοστά επιβίωσης επίσης ποικίλουν, με μερικές χώρες, ιδιαίτερα της Ανατολικής Ευρώπης, να καταγράφουν μόλις 6%, ενώ χώρες με εξαιρετικές επιδόσεις εφαρμογής ΚΑΡΠΑ, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, να επιτυγχάνουν μέχρι και 40%.

Ένα πολύ μικρό ποσοστό θυμάτων καρδιακής ανακοπής λαμβάνουν ζωτικής σημασίας βοήθεια έγκαιρα ώστε να επιστρέψουν στη ζωή, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council) Maaret Castren, από το Karolinska Institutet της Σουηδίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (ΕΕΠΦ) συνδιοργανώνει με τον Δήμο Θεσσαλονίκης εκδήλωση ανοικτής μαζικής εκπαίδευσης του κοινού σε δεξιότητες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης, στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στις 16 Οκτωβρίου, μαθητές δημοτικών και λυκείων της Θεσσαλονίκης θα εναλλάσσονται κατά ομάδες στον χώρο της πλατείας Αριστοτέλους σε μια προσπάθεια μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής. Η εκπαίδευση θα γίνεται στο έδαφος σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού υπό την καθοδήγηση δεκάδων εκπαιδευτών.