Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Ολοκλήρωση σχολείου βασικής εκπαίδευσης καταδρομών (pics)

Ολοκλήρωση σχολείου βασικής εκπαίδευσης καταδρομών (pics)

H τελετή αποφοίτησης των στελεχών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών (ΣΒΕΚ), έγινε στις 26/7/2015, στην έδρα του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στη Ρεντίνα.

Στο ΣΒΕΚ εκπαιδεύονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) των Ειδικών Δυνάμεων και στελέχη άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στις Ειδικές Επιχειρήσεις.

Η επιτυχής αποφοίτηση από το ΣΒΕΚ αποτελεί προαπαιτούμενο για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς προκειμένου να υπηρετήσουν στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς. Ταυτόχρονα με την αποφοίτηση απονέμεται σε αυτούς ο Πράσινος Μπερές.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων