Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Αποκάλυψη: Η κυβέρνηση ομολογεί ότι το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί ούτε σε τρία χρόνια!

Αποκάλυψη: Η κυβέρνηση ομολογεί ότι το μεταναστευτικό δεν θα λυθεί ούτε σε τρία χρόνια!

Περίπου 20.000 πρόσφυγες είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που διαρρέει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αριθμός που, ωστόσο, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά τις επόμενες ημέρες.

Κι ενώ, θεωρητικά πάντα, όλη η Ευρώπη βρίσκεται υπ’ ατμόν, προκειμένου να βρει λύση στο δράμα των εκατομμυρίων ανθρώπων που ξεσπιτώθηκαν για να γλιτώσουν τις ζωές των ίδιων και των παιδιών τους, κανείς δεν αναφέρεται πλέον στους εκατομμύρια – επίσης – οικονομικούς μετανάστες που έχουν φτάσει παράνομα στην Ελλάδα και παραμένουν «φυλακισμένοι» στα κέντρα φιλοξενίας που έχουν στηθεί σε όλη την Επικράτεια.

Κανείς, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία μπορεί να ισχυρίζεται ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, ωστόσο – εμμέσως - ομολογεί την πικρή αλήθεια, ότι δηλαδή το μεταναστευτικό δεν πρόκειται να λυθεί ούτε σε τρία χρόνια!

Αυτό προκύπτει από διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης/διατροφής στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και τελούν υπό τη διαδικασία επιστροφής.

Ο διαγωνισμός αφορά στα έτη 2016 – 2018 (!) κι έχει συνολική εκτιμώμενη αξία 13.138.116,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση για συμμετοχή στο διαγωνισμό και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθμ. Διακ. 9/2016

1. Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Οικονομικών, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας (ανοικτό διαγωνισμό) σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών α) Κορίνθου, β) Αμυγδαλέζας Αττικής, γ) Παρανεστίου Δράμας, δ) Φυλακίου Ορεστιάδος, ε) Ξάνθης, στ) Ταύρου Αττικής και ζ) Λέσβου και τελούν υπό τη διαδικασία επιστροφής, για τα έτη 2016 − 2018, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 13.138.116,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

2. Η δαπάνη για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα βαρύνει: α) για το έτος 2016 τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του ΕΦ 07−410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ΚΑΕ 0873 και β) για τα έτη 2017 και 2018 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, 2016ΣΑΕ05020001.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντμημένη προθεσμία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ − Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

5. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα λοιπά έγγραφα και στοιχεία, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αριθμ. 9/2016 Διακήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

7. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 24−02−2016.

8. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 26−02−2016.

9. Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 26−02−2016.

10. Ημερομηνία ανάρτησης του σώματος της αριθμ. 9/2016 διακήρυξης στο διαδίκτυο (www.promitheus.gov.gr): 26−02−2016.

11. Δ/νση: Οδός Π.Κανελλοπούλου 4, 10177 – ΑΘΗΝΑ,

8ος όροφος, γραφείο 12.

12. Αρμόδιος: Αστυνόμος Β΄ ΡΑΠΤΗΣ Θεόδωρος, τηλ.

210−6980994, Fax: 210−6995669.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ».

Ρoή Ειδήσεων