Ολομέλεια Άρειου Πάγου: Συνταγματικό το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ!

Ολομέλεια Άρειου Πάγου: Συνταγματικό το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ!

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι είναι Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το πρώτο χαράτσι το οποίο εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. 

Από τα 22 μέλη της Ολομέλειας μειοψήφησαν μόνο η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και η αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ΄ αρθμ. 7/2016 απόφασή της έκρινε ότι το χαράτσι είναι φόρος με προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους (έλλειμμα) και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα.

Ειδικότερα κρίθηκε ότι σύμφωνο με τα εξής άρθρα του Συντάγματος:

  • 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών,
  • 5 που επιβάλλει την οικονομική ελευθερία,
  • 17 που προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας,
  • 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια, 
  • 25 περί κράτους δικαίου και
  • 78 που προβλέπει ότι φόρος εισπράττεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς το Δ΄ Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου  με πλειοψηφία 3 υπέρ και 2 κατά είχε ταχθεί με την υπ΄ αριθμ. 293/2014 απόφασή του, υπέρ της αντισυνταγματικότητας του χαρατσιού και λόγω της διαφοράς μίας ψήφου αναγκαστικά παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.