ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αντισυνταγματική η απόφαση που «βάπτιζε» καθηγητές μη πανεπιστημιακούς

Αντισυνταγματική η απόφαση που «βάπτιζε» καθηγητές μη πανεπιστημιακούς

Αντισυνταγματική κρίθηκε η προκλητικήαπόφαση του πρώην υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου (του έτους 2012) που έδινετίτλο «κλινικού καθηγητή σε ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό συντονιστή διευθυντή». Δηλαδή έδινε τίτλοκαθηγητή σε μη Πανεπιστημιακούς.

Η Ολομέλεια του του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αρίθμ. 1469/2016 απόφασή της έκρινε ότι οι διατάξεις της επίμαχης υπουργικής απόφασης που αφορούν «το θεσμό του κλινικού καθηγητή προσκρούουν στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις αρχές της Ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ που κατοχυρώνονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος όσο και προς τις αρχές της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας, εφόσον με την εισαγωγή του θεσμού αυτού το εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο των Ιατρικών Σχολών επιτελείται πλέον από πρόσωπα που παρουσιάζουν ανομοιογένεια από άποψη προσόντων, καθηκόντων και ευθύνης».

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει:

1) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

4) Πανεπιστήμιο Πατρών

5) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

6) Πανεπιστήμιο Κρήτης

7) σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών»

8) σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Καθηγητών Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών» - «Ε.Κ.Ι.Π.Α.»

9) σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ιατρικού Τμήματος του Α.Π.Θ.»

10) σωματείο με την επωνυμία «Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο»

11) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.)

12) Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

13) Γεωργίος Πολυμενέας

14) Ευσταθίος Ευσταθόπουλος

Σχετικές ειδήσεις