ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Μακρακώμης: Μέχρι σήμερα (23/2) οι αιτήσεις θέσεων εργασίας - Δείτε ειδικότητες

Δήμος Μακρακώμης: Μέχρι σήμερα (23/2) οι αιτήσεις θέσεων εργασίας - Δείτε ειδικότητες

Δήμος Μακρακώμης: Με ποικίλες ειδικότητες ενισχύεται ο Δήμος - Δείτε αναλυτικά

Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ μήνες για την άμεση λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από τον covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 169 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστημα και ο φορέας απασχόλησης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, το οποίο οριοθετείται ρητώς εκ του νόμου, με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω (χορηγείται από την Υπηρεσία).

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
6. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ
7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
8. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ, όπου ο ενδιαφερόμενος να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος

Ανά κατηγορία:
1.Δίπλωμα οδηγού Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ
2.Πτυχίο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 23/02/2021 στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου –Γραφείο Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων