ΕΡΓΑΣΙΑ

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, των ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ

Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου, των ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ

Την Τετάρτη (29/4) θα καταβληθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ και του Δημόσιου, την Πέμπτη του ΝΑΤ και στις 4 Μαΐου θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ.

Αναλυτικότερα στις 29/04/2015 Τετάρτη θα πληρωθούν οι συντάξεις του ΙΚΑ Μαΐου 2015, την ίδια μέρα θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου για τον μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με τη σύνταξη του μηνός Μαΐου για το Δημόσιο (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2015 29/4 ημέρα Τετάρτη) θα πληρωθούν για πρώτη φορά: Πολιτικοί συνταξιούχοι:

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο) πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΑΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 22/07/2014 (όχι όλα)

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙ πρωτόκολλα μέχρι 15/12/2014

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 15/12/2014(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ - εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καθηγητές ΤΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 22/07/2014 Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών 1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 15/11/2014 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 15/10/2014 (όχι όλα) 3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014 Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014