ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΣΕΕ: Πρόγραμμα για 4.000 ανέργους στο εμπόριο με «αμοιβή» 1.471 ευρώ

ΕΣΕΕ: Πρόγραμμα για 4.000 ανέργους στο εμπόριο με «αμοιβή» 1.471 ευρώ

Η ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) διοργανώνει συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.000 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, σε αντικείμενα του Λιανικού Εμπορίου.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι οι εξής: Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) και Υπάλληλος Γραφείου.

Σκοπός ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν απρόσκοπτα τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται επίσης η υλοποίηση πέντε (5) συμβουλευτικών συνεδριών για κάθε ωφελούμενο, καθώς και η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν έως τις 31.03.2016.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα. Συνολικά οι νέοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν το ποσό των 1.471 ευρώ.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν έως τις 31 Μαρτίου την αίτηση συμμετοχής τους στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esee-emporio.gr ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.