ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΕΓ/2016

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΕΓ/2016

Εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, για διορισμό επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 8/1997 σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα πέντε υπουργείων.

Σήμερα εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για την πλήρωση 720 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 368 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ τα αποτελέσματα της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας προκήρυξης για 1.043 διορισμούς θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ελεγκτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σχετικές ειδήσεις