ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Ιλίου: Εγκρίνονται 16 προσλήψεις

Δήμος Ιλίου: Εγκρίνονται 16 προσλήψεις

O δήμος Ιλίου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.

Αναλυτικότερα ανακοινώνει τις παρακάτω προσλήψεις:

Τρεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ηλεκτροφωτισμός).

Επιπλέον εγκρίνει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 ή 9 μηνών για τον Τομέα Πολιτισμού (2 άτομα) και 11 μηνών για το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών (11 άτομα).