ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίδομα παιδιού: Τι θα γίνει με όσους δεν το εισέπραξαν

Επίδομα παιδιού: Τι θα γίνει με όσους δεν το εισέπραξαν

Τι απαντά ο ΟΠΕΚΑγια όσους δεν πήραν το βοήθημα.

Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, που αφορούσε 727.265 οικογένειες πραγματοποιήθηκε. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπίστωσε ότι προέκυψαν απορίες, με αρκετούς δικαιούχους, να σπεύδουν να τηλεφωνήσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ πραγματοποίησε κωδικοποίηση αυτών των αποριών και έδωσε οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, για διάφορα επιμέρους ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση διευκρίνισε τα εξής:

  • Όπως παγίως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια με τον ΟΓΑ, τα ποσά πρώτου διμήνου Επιδόματος Παιδιού 2018 δόθηκαν μόνο για τέκνα που ήταν εξαρτώμενα σύμφωνα με το Α21 του 2017 και που αποδεδειγμένα συνεχίζουν να είναι εξαρτώμενα και το 2018. Υπενθυμίζεται πως οι εν δυνάμει δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη αιτηθεί μέσω Α21 το επίδομα για φέτος.
  • ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ το επίδομα όσοι δεν έλαβαν την πρώτη δόση για τεχνικού τύπου λόγους, όπως για παράδειγμα αναντιστοιχία ΑΜΚΑ – ΑΦΜ ή αδυναμία ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σπουδών των εξαρτώμενων τέκνων σε οριακές ηλικιακά περιπτώσεις.
  • Αντίθετα, με την υποβολή της νέου τύπου αίτησης Α21 προς το τέλος Απριλίου, θα διορθωθούν όλες οι τυχόν αρρυθμίες, οι δικαιούχοι θα δηλώσουν την υφιστάμενη κατάσταση των παιδιών τους και θα δικαιωθούν αναδρομικά από 1/1/2018 την παροχή.
  • Απαραίτητες φυσικά προϋποθέσεις είναι να υποβάλουν αίτηση Α21 και φορολογική δήλωση (για το εισόδημα 2017) εντός του 2018. Εξυπακούεται πως το εισόδημα του 2017 και η κατάσταση των εξαρτώμενων παιδιών το 2018 πρέπει να επιτρέπουν την χορήγηση του επιδόματος.

Στον οδηγό, εκτός από διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και τα τηλέφωνα στα οποία δίδονται πληροφορίες για το Επίδομα Παιδιού, από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

- Ποια ήταν η βάση υπολογισμού για την πρώτη δόση;

Για τον υπολογισμό της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού 2018 (δίμηνο Ιανουάριος–Φεβρουάριος) και δεδομένου ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις (εισόδημα 2017), αλλά ούτε και αίτηση Α21, το επίδομα δόθηκε με βάση τη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε πέρυσι (εισόδημα 2016) και τα περυσινά Α21. Στις επόμενες δόσεις και αφού υποβληθούν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2017, θα ακολουθήσει επανυπολογισμός.

- Σε τι χρονικό διάστημα αντιστοιχεί το ποσό που δόθηκε τώρα;

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το επίδομα παιδιού θα δίδεται πλέον σε έξι δόσεις, δηλαδή κάθε δίμηνο και όχι κάθε τρίμηνο, για τη διευκόλυνση του οικογενειακού προγραμματισμού. Συνεπώς, η πρώτη δόση που πληρώθηκε ήδη, αντιστοιχεί στο πρώτο δίμηνο του 2018, δηλαδή σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο και όχι στο πρώτο τρίμηνο. Επίσης, δόθηκε το 100% του πρώτου διμήνου και όχι το 50% του πρώτου τριμήνου ως προκαταβολή.

- Δεν πήρα την πρώτη δόση, αν και φαίνεται πως το δικαιούμαι με βάση το εισόδημα του 2017. Πρέπει να κάνω κάτι;

Το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου, όταν θα είναι διαθέσιμη η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, θα πρέπει να υποβάλετε εκεί τη νέου τύπου αίτηση Α21, αφού πρώτα φροντίσετε να υποβάλετε έγκαιρα τη φορολογική σας δήλωση (έντυπο Ε1) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε η πρόωρη εκκαθάρισή της να σας δικαιώσει αναδρομικά για το επίδομα παιδιού. Προσοχή, δεν χάνετε το επίδομα. Θα το δικαιωθείτε αναδρομικά από τον περασμένο Ιανουάριο, εφόσον το εισόδημα του 2017 είναι εντός του νομοθετικού πλαισίου.

- Δεν πήρα το ποσό που υπολόγιζα στην πρώτη δόση. Τι έχει συμβεί;

Για την πρώτη πληρωμή που ολοκληρώθηκε στις 29-3-2018, λήφθηκε υπόψη η κατάσταση σπουδών των εξαρτώμενων τέκνων και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του έτους 2016, βάσει των αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όπως, παγίως, συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια με τον ΟΓΑ, τα ποσά πρώτου διμήνου επιδόματος παιδιού 2018 δόθηκαν μόνο για εξαρτώμενα τέκνα του 2017, τα οποία αποδεδειγμένα είναι εξαρτώμενα και το 2018. Σε κάθε περίπτωση, δεν χάνετε το επίδομα, εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με νόμο και θα το λάβετε αναδρομικά.

Συνεπώς, μετά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη νέου τύπου αίτηση Α21, θα πρέπει να ρυθμιστούν περιπτώσεις οριακές, όπως οι ακόλουθες:

1. Παιδιά που το 2017 ήταν 18 ετών (έτος γέννησης 1999) και εντός του 2018 γίνονται 19 ετών τα οποία, ενώ πέτυχαν στις περυσινές πανελλαδικές εξετάσεις, δεν δηλώθηκαν, μετά τον περασμένο Αύγουστο ότι σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Δηλαδή, οι γονείς δεν υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση Α21, μετά τα αποτελέσματα των πανελλαδικών και, ενώ τα παιδιά είναι εφέτος πρωτοετείς φοιτητές, φαίνονται δηλωμένα ως παιδιά Λυκείου. Με την υποβολή του εφετινού Α21, πρέπει να καταχωρηθεί η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, ώστε να λάβουν αναδρομικά το ποσό για όλο το 2018.

2. Παιδιά άνω των 18 ετών τα οποία το έτος 2017 δηλώθηκαν ότι σπουδάζουν σε ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά). Μέσω της υποβολής του εφετινού Α21, θα δηλωθούν, όσα παιδιά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ΙΕΚ και το έτος 2018, ώστε, μετά από τη διασταύρωση των στοιχείων τους, να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να δικαιωθούν αναδρομικά το επίδομα.

3. Παιδιά που βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους, δηλαδή το 2017 ήταν 22 ή 23 ετών, το 2018 γίνονται αντίστοιχα 23 ή 24 ετών και για το έτος 2017 δηλώθηκε ότι σπουδάζουν σε ΑΕΙ–ΤΕΙ. Με την υποβολή του εφετινού Α21, πρέπει να γίνει ταυτοποίηση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας ηλεκτρονικά ή με προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών.

Εκτός από αυτές τις οριακές περιπτώσεις, η έναρξη υποβολής Α21 για το 2018 με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία θα λύσει και άλλες αρρυθμίες, όπως περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψε αναντιστοιχία δηλούμενου ΑΦΜ και ΑΜΚΑ στο ίδιο πρόσωπο δικαιούχου. Οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση Α21 έτους 2018, μετά την οριστική υποβολή του εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση), δηλώνοντας κάθε εξαρτώμενο τέκνο για το οποίο θα δικαιούνται επίδομα παιδιού και, εφόσον κριθούν δικαιούχοι, θα τους καταβληθούν αναδρομικά τα δικαιούμενα ποσά.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Δ/νση : Πατησίων 30, ΤΚ 10170 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2131519502
FAX : 210 5200052

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 54-56, Τ.Κ. 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2313324958
FAX : 2310953494

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 168, Τ.Κ. 26443 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο : 2613 615730
FAX : 2610 455546

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Αρχ. Μακαρίου & Φαιτάκη 2 - 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.
Τηλέφωνο : 2813407-239, -241, -242, -245, -247
FAX : 2813407-244
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Φαρσάλων &Τσάτσου 2, ΤΚ 41335 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο : 2413 509 425
FAX : 2410 661 784

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ταχ.Δ/νση : ΟΗΕ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ, Τ.Κ. 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο : 2713-602728
FAX : 2713-602710

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Δ/νση Πολυφήμου 1, ΤΚ 69132 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνο :25313 55212-213-216
FAX : 25313 55235

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Δ/νση Κτίριο Περ/κού Εργαστηρίου
Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
(ΠΕΓΕΑΛ)- Λευκόβρυση TK 501.00 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλέφωνο :24610 32307
FAX : 24610 39771

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Παπαμαύρου & Βέλλιου, TK 35100 ΛΑΜΙΑ
Τηλέφωνο : 22313 55302,55312
FAX : 22310 42632

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ.Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 7, ΤΚ 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651370840 (ώρες 09:00-14:00)
FAX : 2651031079

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων