ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει ο νόμος για τα κληρονομικά δικαιώματα και τη σύνταξη

Τι προβλέπει ο νόμος για τα κληρονομικά δικαιώματα και τη σύνταξη
Photo by Vidal Balielo Jr. from Pexels

Η Μαρία Παναγιώτου, Δικηγόρος αναλύει.

Πολλές φορές ο/η σύζυγος και τα τέκνα, οι έχοντες δικαίωμα επί της κληρονομίας του αποβιώσαντα συγγενή τους, συγχύζουν το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους με την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας που άφησε ο κληρονομούμενος.

Αποτέλεσμα της σύγχυσης αυτής, είναι οι ενδιαφερόμενοι, να επιλέγουν είτε να αποδεχθούν – χωρίς πραγματικά να το θέλουν – την κληρονομία του αποβιώσαντα συγγενή τους, θεωρώντας ότι, με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, είτε αποφασίζουν να αποποιηθούν την κληρονομία, θεωρώντας ότι απώλεσαν το δικαίωμα να αιτηθούν σύνταξη στον αρμόδιο φορέα.

Κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο προς τους έχοντες δικαίωμα συγγενείς του αποβιώσαντα, ότι, τα εν λόγω κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, δεν αποτελούν αντικείμενο της κληρονομίας. Τα ασφαλιστικά δικαιώματα, πηγάζουν από Ειδικές Νομοθετικές Διατάξεις, οι οποίες συνδέονται απευθείας με το πρόσωπο του δικαιούχου σύνταξης, από τον θάνατο του συζύγου-συγγενή του. Επομένως, τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, δεν αποτελούν δικαιώματα του ίδιου του αποβιώσαντος που μεταβιβάζονται με το θάνατό του στο πρόσωπο που κατά το αστικό δίκαιο τον κληρονομεί.

Άλλωστε, δεν θα μπορούσε ο αποβιώσας με τη σύνταξη της διαθήκης του, να διαθέσει τα κοινωνικοασφαλιστικά του δικαιώματα και να ορίσει συγκεκριμένο πρόσωπο, που εκείνος επιθυμούσε να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Αίτημα σύνταξης

Σύμφωνα και με τις γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το δικαίωμα αίτησης για την απονομή σύνταξης αιτία θανάτου του ασφαλισμένου, αποκτούν οι έχοντες το δικαίωμα ιδίω δικαίω και απ’ ευθείας από τους συνταξιοδοτικούς νόμους, και όχι κληρονομικώ δικαιώματι.

Καταληκτικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο για τη σωστή και πλήρη ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στους εκάστοτε νόμους και διατάξεις αυτών, με σκοπό να κατευθυνθούν σωστά.