ΕΛΛΑΔΑ

Νέα χορήγηση υποτροφιών από το E-Learning του Καποδιστριακού

Νέα χορήγηση υποτροφιών από το E-Learning του Καποδιστριακού

Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την πρωτοπορία του στο χώρο της εξ αποστάσεως (μέσω Διαδικτύου) εκπαίδευσης, ανακοινώνει:

1) Τη διάθεση του νέου κύκλου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (29BC). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 110 εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντάσσονται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης.

2) Τη χορήγηση δύο υποτροφιών στους 2 πρώτους αποφοίτους του προγράμματος Business Administration του τρέχοντος εκπαιδευτικού κύκλου (29BC). Οι 2 πρώτοι βαθμολογικά θα κερδίσουν υποτροφία με πλήρη κάλυψη των διδάκτρων σε οποιοδήποτε πρόγραμμα e-learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ επιθυμούν.

3) Τη χορήγηση δύο υποτροφιών στους 2 πρώτους βαθμολογικά αποφοίτους του προγράμματος Advanced Business Management που διατίθεται στον τρέχοντα εκπαιδευτικό κύκλο (29BC) μέσω επιστροφής διδάκτρων.

4) Τη διάθεση των κάτωθι νέων πιστοποιημένων εξ αποστάσεως προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΚΠΑ για Δημοσίους Υπαλλήλους με μοριοδότηση:
• Management στους Τομείς της Υγείας
• Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας
• Διοίκηση Μονάδων Υγείας
• Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
• Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους
• Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων
• Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα
• Σχεδιασμός, Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα
Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 15/06/2012 - Έναρξη Μαθημάτων 18/06/2012

Στοιχεία Επικοινωνίας

E-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Τηλ.: 210.3689354 και 210.3689381

Fax: 210.3689352

Site: http://elearn.elke.uoa.gr

Site Δημ. Υπαλ. : http://publicedu.elke.uoa.gr

Τηλ. Δημ. Υπαλ : 210.3689365

Ρoή Ειδήσεων