ΕΛΛΑΔΑ

Μπράβο τους! Μαθητικά εισιτήρια εκδίδει ο ΟΑΣΑ!

Μπράβο τους! Μαθητικά εισιτήρια εκδίδει ο ΟΑΣΑ!
Να και κάτι καλό μέσα στη μαυρίλα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό...

Να και κάτι καλό μέσα στη μαυρίλα που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό!Μαθητικά Δελτία Αστικών Συγκοινωνιών για μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία στην Αττική θα εκδίδει πλέον ο ΟΑΣΑ.Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΑΣΑ αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των Μαθητικών Δελτίων που θα πρέπει να διαθέσουν στους μαθητές, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του σχολείου και να παραλάβουν τα Μαθητικά Δελτία έως την ερχόμενη Παρασκευή.Κατά την παραλαβή των δελτίων θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό του ενός ευρώ για κάθε δελτίο.Ο διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας είναι υπεύθυνος για το σφράγισμα και την παράδοση των δελτίων στους δικαιούχους.Μία αξιέπαινη κίνηση σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που βιώνουν όλες οι οικογένειες της χώρας μας!