ΕΛΛΑΔΑ

H υπερκατανάλωση καταστρέφει τα ιχθυαποθέματα

H υπερκατανάλωση καταστρέφει τα ιχθυαποθέματα

Τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αποδεδειγμένο ότι οι Ευρωπαίοι αλιεύουμε και καταναλώνουμε τα ψάρια με ρυθμό γρηγορότερο από αυτόν που χρειάζονται για να αποκατασταθούν τα ιχθυαποθέματα, με αποτέλεσμα να αδειάζουμε τις θάλασσές μας και να αναζητούμε τα θαλασσινά που καταναλώνουμε σε ύδατα άλλων χωρών.

Γι' αυτόν τον λόγο, το Δίκτυο OCEAN2012 θέσπισε την 8η Αυγούστου ως «Ημέρα Εξάντλησης Εγχώριων Ψαριών» (Fish Dependence Day) η οποία εκφράζει την αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα ψάρια.

Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή καθορίζεται από τα δεδομένα κατανάλωσης θαλασσινών των Ευρωπαίων και τα διαθέσιμα εγχώρια ιχθυαποθέματα.

Παρ' όλο που οι θάλασσές μας είναι από τις πιο πλούσιες στην Ευρώπη, η υπεραλίευση και οι αλιευτικές πρακτικές όπως το ψάρεμα με μηχανότρατες και δυναμίτη έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματά μας σε ψάρια. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον της χώρας μας αλλά και την οικονομία της.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων μόνο σε 43 περιοχές της Ευρώπης θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.