ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ

Ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2013- Διευρύνεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο -Αναλυτικά παραδείγματα

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία τίθενται άμεσα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2013, ανακοινώθηκαν το μεσημέρι από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αυξήσεις είναι χαμηλότερες από εκείνες που είχε προτείνει η ΡΑΕ.

Ειδικότερα, οι αυξήσεις για εμπορικές, βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις θα κυμανθούν από 10% έως 12%, στα οικιακά τιμολόγια οι αυξήσεις θα είναι της τάξης του 8,6%-9,2%, ενώ η μεσοσταθμική αύξηση για τα τιμολόγια χαμηλής τάσης θα φτάσει στο 3%.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, με το οποίο παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου

2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου

3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο

4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh.

Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:

Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh - 1.700 kWh.

Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.

Τα προαπαιτούμενα για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ

1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

• Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα για τα νέα τιμολόγια ΕΔΩ (παραδείγματα ΔΕΗ)

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΚΑ: «Κούρεμα» 200 εκατ. στα έσοδα της ΔΕΗ

Διευκολύνσεις πληρωμών-απαγόρευση διακοπής ΔΕΗ για ευάλωτους πολίτες

Ειδοποιητήρια σε όσους δεν πλήρωσαν το χαράτσι της ΔΕΗ

Ρoή Ειδήσεων