ΕΛΛΑΔΑ

Έργα 27 εκατ. ευρώ στο νομό Λάρισας

Έργα 27 εκατ. ευρώ στο νομό Λάρισας

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων στον νομό Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, μετά την έγκριση των σχετικών μελετών από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Τσαυτάρη.

Τα έργα αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρων νερού σε παραποτάμους του Ενιππέα. Υπολογίζεται ότι θα αποθηκεύεται νερό συνολικού όγκου 8.720.000 κυβικών μέτρων, όπου θα καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 19.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νομού.

Παράλληλα, με την εξοικονόμηση του επιφανειακού νερού, εκτιμάται ότι θα λυθεί το σημαντικό πρόβλημα της πτώσης της στάθμης του υπόγειου υδροφορέα λόγω της υπεράντλησης που έχει πραγματοποιηθεί, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής και Ανατολικής πεδιάδας της Θεσσαλίας.