ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μαγνητική καταιγίδα πλησιάζει στη Γη

Νέα μαγνητική καταιγίδα πλησιάζει στη Γη

Στις 7 Ιανουαρίου στον Ήλιο σημειώθηκε ισχυρή τριαντάλεπτη έκρηξη ακτίνων Χ της πιο ισχυρής από τις πέντε υπάρχουσες κατηγορίες. Πηγή της έκρηξης ήταν μία ομάδα πολύ μεγάλων ηλιακών κηλίδων, η πιο μεγάλη κηλίδα της ομάδας είχε μέγεθος διπλάσιο της Γης.

Σύμφωνα με ειδικούς, το νέφος πλάσματος που εκτοξεύθηκε ως αποτέλεσμα της έκρηξης θα φτάσει στη Γη προς την Πέμπτη (9 Ιανουαρίου), προκαλώντας στον πλανήτη μία ισχυρή μαγνητική καταιγίδα. Εκείνη τη μέρα είναι πιθανή η δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών και η αδιαθεσία ανθρώπων.