ΚΥΠΡΟΣ

Άτυπη συνάντηση των υπ. Άμυνας στη Λευκωσία

Άτυπη συνάντηση των υπ. Άμυνας στη Λευκωσία

Οι εξελίξεις στη νότια γειτονία της ΕΕ, η κατάσταση αναφορικά με τις επιχειρήσεις και αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνας (ΚΠΑΑ), καθώς και οι μελλοντικές στρατιωτικές δυνατότητες της ΕΕ, θα απασχολήσουν τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου στην Λευκωσία, που αρχίζουν το απόγευμα και θα ολοκληρωθούν αύριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής πρόεδριας, στην συνάντηση, στην οποία θα προεδρεύσει ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Δημήτρης Ηλιάδης, «αναμένεται να προσφέρει μια χρήσιμη ευκαιρία προς τους υπουργούς να ενημερωθούν αναφορικά με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της ΚΠΑΑ».

Οι υπουργοί θα συζητήσουν, επίσης, την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, κυρίως μέσω της συγκέντρωσης και του διαμοιρασμού, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί μια πιο δομημένη, μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Το σχετικό έγγραφο που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 'Αμυνας θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων.