Τα υψηλά επιτόκια «πνίγουν» τις επιχειρήσεις στην Κύπρο

Τα υψηλά επιτόκια «πνίγουν» τις επιχειρήσεις στην Κύπρο

Τα επιτόκια που πληρώνουν για δάνεια οι επιχειρήσεις στις χώρες του νότου της Ευρωζώνης αυξήθηκαν απότομα τον Οκτώβριο, ενώ τα αντίστοιχα επιτόκια στη βόρεια ζώνη του ευρώ βρίσκονται σε σταθερή πορεία, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΚΤ.

Οι τάσεις στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων ακολουθούν, σε γενικές γραμμές, τις μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται στον κρατικό δανεισμό.

Το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο βρίσκεται στο 7,62%, στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των μνημονιακών χωρών ενώ στη Γερμανία το επιτόκιο για τις επιχειρήσεις είναι στο 2,43%.

Την ίδια στιγμή, το κόστος δανεισμού για αγορά κατοικίας έχει πάρει φωτιά δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τους επίδοξους αγοραστές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Οκτώβριο, το μέσο επιτόκιο αγοράς για στεγαστικό δάνειο στην Κύπρο ήταν 5,32% -από το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, ενώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος ήταν στο 2,88% όπως και στην Ισπανία.

Το κόστος καταθέσεων στην Κύπρο συνέχισε έστω και οριακά την ανοδική του τάση τον Οκτώβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες εντείνεται η προσπάθεια των τραπεζών να προσελκύσουν καταθέσεις προσφέροντας καταθέσεις με απόδοση πάνω από 5%. Τον Οκτώβριο το επιτόκιο ήταν στο 4,55% ενώ ένα μήνα πριν ήταν στο 4,43% και πέρυσι στο 4,15%.

ΠΗΓΗ: «Φιλελεύθερος»