ΚΥΠΡΟΣ

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Θα δημιουργηθεί μια υγιής τράπεζα

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Θα δημιουργηθεί μια υγιής τράπεζα

Η σημερινή συμφωνία, που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του Eurogroup, διασφαλίζει την αποφυγή χρεοκοπίας του Κύπρου και των συνεπειών μιας τέτοιας εξέλιξης για τη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου(ΚΤΚ), τονίζοντας ότι έχει αποφευχθεί και η άτακτη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνονται και τα εξής:

-Η Τράπεζα Κύπρου θα αναδιαρθρωθεί και κεφαλαιοποιηθεί πλήρως στη βάση σχετικής νομοθεσίας, θα αποκτήσει τα εξυπηρετούμενα δάνεια, άλλα στοιχεία ενεργητικού και τις ασφαλισμένες καταθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας υγειούς και ανθεκτικής τράπεζας, ικανής να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και της κυπριακής οικονομίας ευρύτερα.

-Η εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, θα βοηθήσει στην ανασύσταση ενός ισχυρού τραπεζικού τομέα που θα συμβάλει ουσιαστικά στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ροή Ειδήσεων