ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Δημόσιες οι ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής

Κύπρος: Δημόσιες οι ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής

Δημόσιες θα είναι οι ακροάσεις των μαρτύρων από την τριμελή Ερευνητική Επιτροπή, υπό τον Γεώργιο Πική, που συστάθηκε για την αναζήτηση ευθυνών για την κατάσταση στην οποία περιήλθε το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία του τόπου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της Επιτροπής που συνήλθε την Πέμπτη στο ξενοδοχείο Φιλοξενία όπου και θα στεγάζεται: «Οι ακροάσεις της Επιτροπής για τη λήψη μαρτυρίας θα είναι δημόσιες, εκτός αν άλλως η Επιτροπή ήθελε ορίσει για προσδιοριζόμενους λόγους», προστίθεται.

Παράλληλα, προστίθεται πως κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει στοιχεία ή πληροφορίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στο πλαίσιο των όρων εντολής της είναι ελεύθερο να τα γνωστοποιήσει στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Κωνσταντία Αγαπίου στη διεύθυνση: Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», οδός Θράκης 17, 1311 Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@invcom.gov.cy ή με φαξ στον αριθμό 22335638.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γεώργιος Πικής (πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και μέλη οι Παναγιώτης Καλλής και Γιαννάκης Κωνσταντινίδης (πρώην δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου), σύμφωνα με το icyprus.