ΚΥΠΡΟΣ

Η Γερμανική πρεσβεία στη Λευκωσία «αδειάζει» Σαρρή - Αναστασιάδη

Η Γερμανική πρεσβεία στη Λευκωσία «αδειάζει» Σαρρή - Αναστασιάδη

Η γερμανική πρεσβεία στη Λευκωσία σε μια ασυνήθιστη για τα διπλωματικά θέσμια κίνηση απαντά με ανακοίνωσή της στις δηλώσεις του πρώην υπουργού Οικονομικών Μιχάλη Σαρρή για το ποιος φέρει την ευθύνη για την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα όλων των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ.

Ο Μιχάλης Σαρρής είχε δηλώσει ότι η Γερµανία ήθελε να καταστρέψει την Κύπρο ως οικονοµικό κέντρο. Η γερμανική πρεσβεία απαντά ότι η πρόταση για κούρεμα όλων των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ αποτελούσε "σαφή επιθυμία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας"

Στην ανακοίνωση της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας αναφέρεται:

- Τα αίτια για την κατάσταση των κυπριακών τραπεζών θα πρέπει να αναζητηθούν στην Κύπρο. Η επιχειρηµατική στρατηγική των κυπριακών τραπεζών ήταν ριψοκίνδυνη και µη βιώσιµη. Ούτε η Ευρωζώνη, ούτε η Γερµανία υπέδειξαν την στρατηγική αυτή στις κυπριακές τράπεζες.

- Η Κύπρος και η Ευρωζώνη συµφώνησαν περί τα τέλη Μαρτίου σε ένα πρόγραµµα διάσωσης. Η σταθεροποίηση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα αποτελεί κεντρικό στοιχείο του προγράµµατος αυτού.

- Κοµβικής σηµασίας για το σύνολο της Ευρωζώνης ήταν ότι ένα τέτοιο πρόγραµµα θα µπορούσε να εκπονηθεί µόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν διασφαλισµένη η βιωσιµότητα του χρέους της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Ως εκ τούτου ήταν αναγκαίο να περιοριστεί το ύψος του προγράµµατος στα 10 δισ. Ευρώ και να συµπεριληφθούν σε αυτό και οι πιστωτές των τραπεζικών ιδρυµάτων.

- Ο ισχυρισµός ότι η Γερµανία άσκησε πίεση για τη συµµετοχή των καταθέσεων κάτω των 100.000 ευρώ είναι εσφαλµένος. Επρόκειτο για

µια σαφή επιθυµία του Προέδρου της Κυπριακής Δηµοκρατίας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταθέσεων άνω των 100.000 Ευρώ.

- Αυτό που προέχει τώρα είναι η πιστή εφαρµογή του προγράµµατος χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Και εδώ ζητείται προ πάντων η συµβολή της Κύπρου. Το πρόγραµµα θα αποδειχθεί επιτυχηµένο, µόνο εάν η Κύπρος το ενστερνιστεί και το εφαρµόσει µε αποφασιστικότητα.

ikypros