ΚΥΠΡΟΣ

Νομοσχέδιο για ευθύνη Κεντρικής Τράπεζας στην εποπτεία τραπεζών

Νομοσχέδιο για ευθύνη Κεντρικής Τράπεζας στην εποπτεία τραπεζών

Νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤ) της Κύπρου νόμο (βασικό νόμο), ύστερα από σχετική σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου της 22ας Δεκεμβρίου 2011, αναθέτοντας στην ΚΤ την αρμοδιότητα της μακροπροληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι το νομοσχέδιο καθιστά υπεύθυνη την ΚΤ σε ότι αφορά την αξιολόγηση των συσσωρευμένων κινδύνων του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαιρέτισε αυτή την πρωτοβουλία έστω και αν αυτή η σύσταση, όπως είπε, έρχεται κατόπιν εορτής και μετά που κατέρρευσε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι "μια ειδική και συγκεκριμένη υπόδειξη της σύστασης δεν έχει υιοθετηθεί και δεν περιλαμβάνεται στο σχετικό νομοσχέδιο", προσθέτοντας ότι η σύσταση προβλέπει ότι "ο Διοικητής της ΚΤ και η ΚΤ ευρύτερα ως αρμόδια Αρχή που θα επιλαμβάνεται αυτού του μακροπροληπτικού ελέγχου θα είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο και θα έχει την τελική ευθύνη να δίνει λόγο γι’ αυτό το μακροπροληπτικό έλεγχο".

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η Επιτροπή έχει ζητήσει να της εξηγηθεί γραπτώς από την εκτελεστική εξουσία γιατί δεν έχει περιληφθεί αυτή η πρόνοια της σύστασης

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι η τροποποιητική νομοθεσία για τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα της ΚΤ είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, μετά τη σύσταση της ευρωπαϊκής μακροπροληπτικής Αρχής, προσθέτοντας ότι θα ήταν ευχής έργο αυτό να είχε υιοθετηθεί στο επίπεδο της Ευρώπης πριν από μερικά χρόνια και θα ήταν σωτήριο αν υπήρχε κάτι τέτοιο στην Κύπρο πριν από τρία χρόνια.

Ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ έχει "κάποιες επιφυλάξεις γιατί αντίθετα από την ευρωπαϊκή σύσταση η οποία λέει καθαρά ότι στην άσκηση αυτής της μακροληπτικής αρμοδιότητας η ΚΤ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη απέναντι στο εθνικό κοινοβούλιο, στη νομοθεσία που έχει κατατεθεί στην Κύπρο δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το κομμάτι της σύστασης".

ΠΗΓΗ ikypros