ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας

Θεσμοθετείται η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου νέας Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας, με νομοθετικούς κανονισμούς που ενέκρινε χωρίς καμίαν ένσταση σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής και με τους οποίους επέφερε τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για την ίδρυση ερευνητικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ίδρυση της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας έχει σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών δικτύων, ανάπτυξης τεχνολογίας και καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας και διαχείριση της ζήτησης.

Η διεξαγωγή έρευνας θα αφορά θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης έξυπνης τεχνολογίας και άλλων απαραίτητων βασικών τεχνολογιών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η ερευνητική αυτή μονάδα θα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό έχει ήδη εισαχθεί από την εκτελεστική εξουσία σχετική πρόνοια, με την οποία ρητώς αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση της ερευνητικής μονάδας δεν θα προέρχεται από κυβερνητική χορηγία.

Με την ίδρυση της ερευνητικής μονάδας αναμένεται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη σημαντικής καινοτόμου έρευνας σε θέματα βιωσιμότητας ενεργειακών πόρων και χρηστής διαχείρισής τους, με θετικά αποτελέσματα για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την αποδοτική αντιμετώπιση επίκαιρων και μελλοντικών ενεργειακών προκλήσεων.

Επίσης, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (ακαδημαϊκών, ερευνητών, μηχανολόγων και τεχνικών), θα ενισχυθεί η δυνατότητα προσέλκυσης ουσιαστικής χρηματοδότησης από εξωτερικούς φορείς, όπως διεθνή κονδύλια και θα μπορέσει η Κύπρος να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους όσον αφορά τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεισφορά 20% στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2020 και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αναμένεται, επίσης, ότι τα αποτελέσματα των ερευνών της μονάδας θα συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στη διευκόλυνση μεταφοράς τεχνογνωσίας, στη δημιουργία εταιρειών/ βιομηχανιών έρευνας και ανάπτυξης και στη διαχείριση ερευνητικών έργων.

Έτσι, εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί η πολιτική της Κυβέρνησης σε σχέση με την προώθηση της έρευνας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία συνθηκών για απασχόληση νέων επιστημόνων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Πηγή: SigmaLive

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Κύπρου: Άυξηση κεφαλαίου και ενίσχυση διευθυντών

Eπένδυση Σεΐχη Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο (βίντεο)