ΚΥΠΡΟΣ

Έλλειμμα 28,4 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2015

Έλλειμμα 28,4 εκατ. το πρώτο τετράμηνο του 2015

Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €-28,4 εκ. (-0,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €120,8 εκ την αντίστοιχη περσινή περίοδο καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τετράμηνο του 2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η αντίστοιχη περσινή περίοδος συμπεριλάμβανε τα μερίσματα που έλαβε το Κράτος από την Κεντρική Τράπεζα τον Απρίλη του 2014, ύψους €181,4 εκ., και την Αρχή Λιμένων τον Ιανουάριο του 2014, ύψους €15,0 εκ., τα αντίστοιχα των οποίων δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2015.

Εξαιρουμένων αυτών των μερισμάτων, το έλλειμμα για το πρώτο τετράμηνο του 2014 θα εκυμαίνετο στα €-75,6 εκ, γεγονός που καταδεικνύει δημοσιονομική βελτίωση το πρώτο τετράμηνο του 2015.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών κατά 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Συγκεκριμένα οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα €746,7 εκ. (7,0% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014 – 21,5% μείωση ανεργιακού επιδόματος και 61,9% μείωση επιδόματος πλεονάζοντος προσωπικού) και οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) ανήλθαν στα €700,6 εκ. (1,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά 13,3% (από €181,4 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2014, σε €157,3 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2015).

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,7% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των φόρων στο εισόδημα και πλούτο κατά 12,7% (€472,2 εκ. από €540,7 εκ. το 2014), αφού οι υπόλοιπες κατηγορίες κατέδειξαν αύξηση.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση 1,2% (€819,9 εκ. από €810,0 εκ. το 2014), εκ των οποίων ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 6,6% (€488,9 εκ. από €458,6 εκ. το 2014). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 10,9% και ανήλθαν στα €145,6 εκ.

Σχετικές ειδήσεις