ΚΥΠΡΟΣ

Λαϊκή Τράπεζα: Πώληση θυγατρικών σε Σερβία και Ρουμανία

Λαϊκή Τράπεζα:  Πώληση θυγατρικών σε Σερβία και Ρουμανία

Σε πώληση των θυγατρικών στο εξωτερικό προχωρεί ο διαχειριστής της Λαϊκής Τράπεζας.

Μετά την ανακοίνωση για πώληση της συμμετοχής της CPB στο μετοχικό κεφάλαιο της Marfin Bank A.D. Beograd στη Σερβία, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG) ως σύμβουλος του Ειδικού Διαχειριστή της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας πώλησης της συμμετοχής της CPB στο μετοχικό κεφάλαιο της Marfin Bank Romania S.A.

Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. Τριάντα μήνες μετά το bail-in της Λαϊκής και μετά την απραξία των κυπριακών αρχών, την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων αναλαμβάνει από το 2016 ο νεοσύστατος μηχανισμός εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Κύπρο αναφέρεται ότι η κυπριακή αρχή εξυγίανσης έχει διορίσει έναν εξωτερικό σύμβουλο για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής, εκτός της συμμετοχής της στην Τράπεζα Κύπρου, που είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο.

«Από 2016, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης θα αναλάβει την ευθύνη για την εξυγίανση της Λαϊκής», αναφέρει το ΔΝΤ. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης είναι ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για την εξυγίανση μη βιώσιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός του μηχανισμού είναι να εξασφαλίσει την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία.

Θα ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία του από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η εγχώρια αρχή εξυγίανσης έχει οριστικοποιήσει ένα σχέδιο για τη συμπλήρωση της εξυγίανσης της Λαϊκής. Για τον σκοπό αυτό, έχει διορίσει σύμβουλο επενδύσεων για τη διαχείριση της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής στο εξωτερικό.

Ένας δεύτερος σύμβουλος θα διοριστεί από το τέλος Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να διαχειριστεί την εκποίηση της συμμετοχής της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου. Στις αρχές του 2014 είχε υπολογιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής ανέρχονται στα €750 εκατ. Έκτοτε όμως το βασικό στοιχείο ενεργητικού της Λαϊκής, η συμμετοχή της στην Τράπεζα Κύπρου, έχει απωλέσει σημαντικό μέρος της αξίας της.

Πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Ρoή Ειδήσεων