ΚΥΠΡΟΣ

Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ετοιμο είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανέγερση Πολυτεχνικής Σχολής. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο 2016, όπως είχε προγραμματιστεί, μετατρέποντας έτσι την πανεπιστημιούπολη σε ένα τεράστιο εργοτάξιο και δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.

Η σύμβαση ανάθεσης των κατασκευαστικών εργασιών, για την ανέγερση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, υπογράφηκε στις 23/12. Το ποσό του συμβολαίου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στα € 53.377.940.

Τη συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της εταιρείας A. Panayides Contracting Ltd, ο Διευθύνων Σύμβουλος Σταύρος Θεοδοσίου

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατά την υπογραφή της ανάθεσης του έργου ανέγερσης, η Πολυτεχνική Σχολή αποτελεί ήδη τη ναυαρχίδα της ερευνητικής προσπάθειας του Πανεπιστημίου μας.

Η καινούρια υποδομή, σημείωσε, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προοπτικές, ενώ με την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής αναμένεται να επιταχυνθεί η εισροή, στη χώρα μας, ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και η εργοδότηση εκατοντάδων Κυπρίων επιστημόνων, πέραν του μεγάλου αριθμού ερευνητών που ήδη εργάζονται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της Σχολής.

Ο σχεδιασμός των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, αποτέλεσμα Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2010 με την απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων: Χρύσανθου Χρυσάνθου - Αναστάσιου Κωτσιόπουλου - Ηρακλή Παπαχρίστου. Ο Διαγωνισμός Προσφορών για την επιλογή Οικονομικού Φορέα (Κυρίως Εργολάβου του Έργου), προκηρύχθηκε στις 22 Μαΐου 2015, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου, οι δε οικοδομικές εργασίες υλοποίησης του Έργου αναμένεται ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2019.

Κύρια χρηματοδότης του Έργου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του μεγάλου δανείου ύψους €162 εκατ. που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ανέλαβε για τη συμπλήρωση των έργων της Πανεπιστημιούπολης, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον επιστημονικό και παράλληλα τεχνολογικό πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων τεχνολογιών αιχμής.

Το όλο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει την Κοσμητεία της Σχολής, καθώς και τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).