Προσφυγή ΠΟΣΠΕΡΤ στο ΣτΕ

Προσφυγή ΠΟΣΠΕΡΤ στο ΣτΕ

Η ΠΟΣΠΕΡΤ κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΝΕΡΙΤ με την οποία ζητά την ακύρωση της υπουργικής απόφασης που επιβάλει το συγκεκριμένο τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Όπως τονίζεται μέσα από την αίτηση της ακύρωσης, το ανταποδοτικό τέλος χαρακτηρίζεται ως φόρος, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας από το δημόσιο. Μάλιστα είναι και αντισυνταγματικό το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΝΕΡΙΤ, αφού, όπως αναφέρουν στην προσφυγή, δεν λειτουργεί ακόμα ο νέος φορέας.