ΔΕΗ: Τελευταία μέρα σήμερα για τις 36 δόσεις

ΔΕΗ: Τελευταία μέρα σήμερα για τις 36 δόσεις

Ενταση στα κεντρικά της επιχείρησης από πολίτες που περιμένουν να ρυθμίσουν την οφειλή τους

Μέχρι και σήμερα οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επανένταξη τους στον διακανονισμό των 36 δόσεων της ΔΕΗ. 

Προϋπόθεση είναι η καταβολή με την αίτηση ρύθμισης, της πρώτης δόσης, ενώ αφορά και τους οφειλέτες που είχαν χάσει την προηγούμενη

Όσοι οφειλέτες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το πρόγραμμα των 36 δόσεων, αλλά έχασαν τη ρύθμιση, επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων, θα έχουν τη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής τους, υποβάλλοντας νέα αίτηση.